Att sätta realistiska mål. Det är något som många behöver hjälp med. Exempelvis, nyårslöften.

Starta eget, bli framgångsrik, ekonomiskt oberoende, sexpack, smal och vältränad, alltid vara glad, finnas där för vännerna, meditera och ta hand om mig själv, lära mig spanska (flytande, givetvis), baka hembakat bröd minst en gång i veckan, sluta svära, springa en mil tre gånger i veckan, bli en bättre förälder… Verkligen? Allt det?

Orealistiska mål ökar stressnivån. Negativ stress ökar känslan av misslyckande då du i princip aldrig möter dina mål. Det i sin tur, märks i mängden människor jag utbildar varje vecka, gör individen svag. 

Självkänslan dalar och en felaktig tro att prestation = värdet av människan ökar. Det är illa. Då blir vi inte mer värda än vad vi åstadkommer. Vad händer när vi inte matchar målen? Då kan vi skrotas och kastas åt sidan. 

Det var något som jag lyfte med högstadieelevernaEdsbergsskolan i Sollentuna under föreläsningarna med Lika Olika (sponsrade av HSB Norra Stor-Stockholm som Lika Olika-fadder).

Men, vet du vad? Du är en människa, inte en robot. Och du är inte din prestation. Du är miljoner gånger mer värdefull än så.

Och du, det räcker med 1-2 mål.  Som är nåbara.

Ha en fin helg, vänner. 

Kram

 

Setting realistic goals

Setting realistic goals. It is something that many need help with. For example, New Year’s resolutions.

Start your own, be successful, financially independent, six-pack, slim and fit, always be happy, be there for friends, meditate and take care of myself, learn Spanish (fluently, of course), bake homemade bread at least once a week, stop swearing, run a mile three times a week, become a better parent … Really? All that?

Unrealistic goals increase the stress level. Negative stress increases the feeling of failure as you basically never meet your goals. That in turn, I’ve noticed in the number of people I train every week, makes the individual weak.

Self-esteem decreases and an incorrect belief that achievement = value of human increases. It’s bad. Then we will not be worth more than we achieve. But what happens when we don’t match our high goals? Are we then worthless? It seems so.

But, you know what? You are a human, not a robot. And you’re not your achievement. You are millions of times more valuable than that.

And one more thing. 1-2 goals are enough. Achievable goals, that is.

Have a nice weekend, friends.

Hug