Schweiz

Lika Olika® blev inbjudna att hålla en heldag i Schweiz med toleransföreläsning och därefter en mycket uppskattad workshop för att processa föreläsningens nya insikter. Dagen avslutades med en diskussion som aldrig ville avslutas då deltagarna hade intryck, aha-upplevelser och många kommentarer att dela med sig av.

”Vi hade det stora nöjet att delta i Marys workshop i Zürich, Schweiz, för en grupp av 27 adoptivföräldrar i januari 2015. Med vältalighet, charm och humor ledde Mary vägen genom svåra, komplexa ämnen kring utanförskap, identitet, integration och rotsökanden på ett mycket engagerande sätt. En gripande två timmarsföreläsning följdes av livliga diskussioner under grupparbete där alla ville dela med sig av nya idéer. Marys kunskap är vid då hon har intervjuat mer än 700 svenska adoptivfamiljer om deras liv och skrivit två böcker om det. Det är enormt! Detta faktum i kombination med sitt eget liv som hon berättade om vädjade oerhört till deltagarna och gjorde det möjligt att diskutera komplexa eller smärtsamma frågor inom gruppen. Denna unika kombination är också mycket upplysande för adoptivföräldrar och hjälper oss att förstå en del egenskaper i våra barn samt deras vardag bättre. Mary visade respekt, var hänsynsfull och välformulerad och tankar fyllde våra ryggsäckar med verktyg som vi kan använda i vardagen och familjelivet. Vi kan varmt rekommendera Mary som en uppmuntrande och mycket träffande talare om identitets- och toleransrelaterade frågor och vi vill gärna kunna följa hennes arbete och läsa hennes två böcker på engelska inom en snar framtid. ”/ Yvonne Forster, VD för han kommitté styrelse Pro Kind, adoptionsbyrån i Winterthur, Schweiz

Swiss adoption organization Pro Kind invited Lika Olika and Mary Juusela with co-Founder Åsa Olsson to Zürich to host a full day training in tolerance against racism and xenophobia. The focus was on how parents to adoptive children, facing challenges on a daily or weekly basis, better can stand up against intolerance to strengthen their children, and themselves.

”We had the great pleasure of participating in Mary’s workshop held in Zürich, Switzerland for a group of 27 adoptive parents in January 2015. With eloquence, charm and humor Mary led the way through this day and covered the topics identity, integration and root-seeking“ in a very engaging way. A gripping 2 hour introductory lecture was followed by lively discussions during small groupwork and sharing of new ideas among all participants. Her knowledge as a scientist, who has interviewed more than 700 Swedish adoptive families about their lives and written two books about it, is enormous. This fact combined with her own life story of being adopted appealed immensely to the participants and made it possible to discuss complex or even painful questions within the group. This unique combination is also very enlightening to adoptive parents and helps us understand some of the traits in our children. Mary’s respectful, considerate and well-formulated thoughts filled our adoptive parents’ backpacks with tools we can use in everyday family life. We can full heartedly recommend Mary as an encouraging and very apt speaker about adoption related matters and we would love to be able to follow her work and read her two books in English in the near future.” /Yvonne Forster, MD for he committee board of Pro Kind, adoption agency in Winterthur, Switzerland

UtbildningHeldag, Föreläsning, WorkshopPlatsZurich, Schweiz

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center