Scania Södertälje

I samarbete med lastbils- och busstillverkaren Scania arbetar vi under 2017 och 2018 med fyra skolor runt om i Södertälje kommun – grundskolorna Wasaskolan, Hölöskolan, Soldaskolan och St. Ragnhilds gymnasium. Medarbetarna på Scania har toleransutbildats i Lika Olika-metoden och ges även möjlighet att vara företagsfaddrar på skolorna under de olika temadagarna, en viktig och uppskattad del i ett långsiktigt arbete för ett hållbart och harmoniskt lokalsamhälle. Lika Olikas arbete med skolorna har innefattat förstudier, temadagar med workshops och samtal, samt föreläsningar för skolpersonal och vårdnadshavare, allt med temat tolerans och inkludering.

KundScaniaUtbildningSamarbetePlatsSödertäljeWebbsidahttp://www.scania.com

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center