Procivitas privata gymnasium Lund

Under våren 2016 arbetade Lika Olika tillsammans med Procivitas Lund med Temadag PLUS. Paketet innebär att skolpersonal, elever och föräldrar utbildas holistiskt i tolerans utifrån skräddarsydda tillfällen men med en gemensam värdegrund att utgå ifrån. Arbetet uppmärksammades i Sydsvenskan.

“Vi som jobbar i skolans värld har en oerhört viktig samhällsuppgift vad det gäller att se till att ungdomar får en tolerant arbetsmiljö som gör det möjligt för varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Att då ges chansen att låta alla såväl elever, personal och vårdnadshavare – utbildas av en så proffsig, engagerad och extremt trovärdig organisation som LikaOlika är en ynnest. LikaOlika & Mary Juusela lyfter fram, belyser, diskuterar, informera, upprör och berör som få. Att vara tolerant och icke fördomsfull är allas ansvar varje dag – något som vi på ProCivitas i Lund aldrig kommer att släppa taget om. Det är oerhört viktigt att förstå att vi alla är lika olika. 1000 tack för ett enastående samarbete.” /Camilla Lindkvist, rektor, och Åsa Götze, näringslivskoordinater

KundProCivitas Privata GymnasiumUtbildningTemadag PlusPlatsLundWebbsidawww.procivitas.se

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center