Kyrkby högstadium

Första skola att arbeta med Lika Olika® på Åland är öns största högstadieskola, Kyrkby högstadieskola under januari 2016. I konceptet Temadag Plus utbildades skolpersonal, elever och föräldrar, i skräddarsydda utbildningar som varvades under totalt 2 dagar. Skolan har beslutat att långsiktigt arbeta med Lika Olika® metoden. Under januari 2017 fortsätter arbetet med Temadag Light då elever och föräldrar utbildas vidare.

”Mary Juusela berättade personligt, engagerat och berörande med avstamp i sitt eget liv om olika typer av utanförskap och allas gemensamma ansvar för att bryta detta. Hon lyckades fånga elevernas intresse och uppmärksamhet och hade uppenbar förmåga att möta eleverna på deras nivå. Ämnet är aktuellt och viktigt och vår upplevelse är att både fortbildningen och temadagen gav viktiga kunskaper och insikter samt en del verktyg för hur man kan arbeta förebyggande och fortlöpande mot utanförskap.

Vi rekommenderar varmt detta koncept för skolor och andra organisationer som vill utveckla sin förståelse och kompetens inom detta viktiga område. Vi ställer gärna upp och svarar på eventuella frågor kring de praktiska arrangemangen.”

Arbetsgruppen för temadagen vid Kyrkby högstadieskola: Marie Norrgrann, Annika Holmström, Pernilla Brunström, Anna-Greta Pettersson och Monica Lind

KundKyrkby högstadiumUtbildningTemadag Plus, Temadag LightPlatsÅlandWebbsidawww.khs.ax

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center