Dagen kan sammanfattas på ett enda sätt. Fruktansvärd matförgiftning, feberfrossa och kompishäng.

Tur för mig hade jag såväl Petra och Daniel som kom och klappade på mig. Och världens bästa son som ville mata mig, krama mig och ta hand om sin lilla mamma. Petra tog dessutom alla förstudieintervjuerna på skolan vi skulle till. En sådan klippa1

Inte helt illa för en sjukdag.

Kram