Lika Olika är ett socialt företag, inte endast i att vi arbetar för ett bättre och mer tolerantare samhälle, utan även genom att ge toleransutbildningar kostnadsfritt till ett antal svenska skolor.


Under 2016 gav vi tillbaka till följande skolor

  • Malmaskolan, Köping
  • Nyckelbergskolan, Köping
  • Nibbleskolan, Köping

Det innebär ett engagemang om 150,000 SEK under 2016. Tack vare detta fick omkring 1500 barn och vuxna toleransutbildning för att stärka sig själva, sina familjer och även Köping som samhälle.

Önskar du bli vår utvalda skola inför nästa satsning?

Anmäl din skola genom att kontakta, Mary Juusela: mary@likaolikametoden.se