I en kommun ska människor med alla olikheter få plats och få möjlighet att komma fram. I snabbväxande områden krävs att tolerans kommer på plats snabbt. Lika Olika hjälper kommuner att få bra tillsammans och att växa samman.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss

Lika Olika i kommun

Lika Olika hjälper kommuner som vill skapa plats för etablerade och nya medborgare. Vi utbildar även tjänstemän i tolerans mellan kollegor och mellan arbetsgrupper. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och kartläggningar.

Sverige förändras, kommuner likaså

När Sverige växer och nya individer tillkommer och ska samsas med etablerade kommuninvånare, samtidigt som dessa ska välkomnas och integreras i förskolor, skolor, arbetsplatser, bostäder och företag växer fram. Såväl i snabbväxande kommuner som i kommuner med en lugnare takt behövs tolerans för att sätta en stark grund att bygga framtiden på. För att ta sig framåt måste alla med.

Varför välja Lika Olika

  • Utbildning för kommuninvånare att själva ta ansvar då ingen kan vara överallt men alla är någonstans och kan ingripa mot utanförskap och våld.
  • Utbildning för tjänstemän som ska bemöta medborgare och även varandra.
  • Insikt i den egna makten och de egna möjligheterna
  • Verktyg i vardagens situationer och möten
  • Holistisk metodik

Vi erbjuder


Föreläsning

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

En prisbelönad föreläsning om vad som gör att människor hamnar utanför, hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential – och hur vi kan bygga på tolerans genom öppna förhållningssätt och kunskap. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra.

Workshop

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Skräddarsydd påbyggnad från den prisbelönta föreläsningen. Utmanande gruppövningar utifrån er vardag och era utmaningar mellan kollegor, chefer och avdelningar.

Halvdag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Heldag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Utbildningsserie

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Långsiktigt arbete med 4-6 tillfällen som är anpassade enligt ert unika behov.

Skräddarsytt

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Här anpassas Lika Olika-metoden enligt era unika behov i relation till upplägg, antal tillfällen och tidsperiod.

Kartläggning & rapport

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vi erbjuder er en omfattande kartläggning kring attityder, fördomar och tolerans hos specifika arbetsgrupper eller hela företag.

Coaching

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Ibland hamnar arbetsgrupper snett vilket negativt påverkar trivsel och resultat. Vi har flera uppdrag hos uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor för att coacha arbetsgrupper och/eller individer till att hitta tillbaka till fokus, motivation och gemenskap.