Ditt företag består av mindre arbetsgrupper, enheter och/eller avdelningar som i sin tur är små samhällen med anställda som varje dag är med och formar ett större sammanhang – företagets lönsamhet och framtid.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss

Lika Olika på företag

Till företag erbjuder vi skräddarsydda föreläsningar, workshops och kartläggningar i attityder, trivsel och tolerans. Utbildningarna sker med fokus på ökad affärsnytta genom att öka enskilda individers potential i sin tur genom gruppens tolerans för mångfald (kring alla olikheter). Vi arbetar med hela organisationer eller med specifik arbetsgrupp/enhet.

Varje medarbetare är en investering

Får alla medarbetare plats? Kommer alla olikheter till tals under personalmötet, ledningsgruppsmötet eller i styrelserummet? Eller är det samma tankar och åsikter som cirkulerar? Får alla ett hej på morgonen, eller endast vissa? I en investering vill du ha maximal ROI (return of investment). Du vill att dina anställda ska prestera och använda sin fulla potential. Varje medarbetare är en investering.

Tolerans skapar innovationskraft

En viktig förutsättning för framgång är toleranta kollegor med ett öppet förhållningssätt. Lika Olika utbildar dig och dina kollegor i affärsnyttan med tolerans.

Varför välja Lika Olika

  • Ökad trivsel ökad potential och innovationskraft
  • Ökad glädje och energi ger ökad vilja att ge maximal ROI
  • Ökad ROI ger ökad omsättning
  • Glad personal skapar starkt varumärke
  • Starkt varumärke = attraktiv arbetsgivare

Vi erbjuder


Föreläsning

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

En prisbelönad föreläsning om vad som gör att människor hamnar utanför, hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential – och hur vi kan bygga på tolerans genom öppna förhållningssätt och kunskap. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra.

Workshop

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Skräddarsydd påbyggnad från den prisbelönta föreläsningen. Utmanande gruppövningar utifrån er vardag och era utmaningar mellan kollegor, chefer och avdelningar.

Halvdag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Heldag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Utbildningsserie

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Långsiktigt arbete med 4-6 tillfällen som är anpassade enligt ert unika behov.

Skräddarsytt

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Här anpassas Lika Olika-metoden enligt era unika behov i relation till upplägg, antal tillfällen och tidsperiod.

Kartläggning & rapport

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vi erbjuder er en omfattande kartläggning kring attityder, fördomar och tolerans hos specifika arbetsgrupper eller hela företag.

Coaching

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Ibland hamnar arbetsgrupper snett vilket negativt påverkar trivsel och resultat. Vi har flera uppdrag hos uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor för att coacha arbetsgrupper och/eller individer till att hitta tillbaka till fokus, motivation och gemenskap.