Lika Olika är ett utbildningsföretag som ger toleransutbildningar till privata och offentliga aktörer samt till förskolor och skolor. Vi arbetar utifrån Lika Olika-metoden för att skapa ökad tolerans och hållbar förändring på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi ger er en chans att ifrågasätta dig själv. I våra utbildningar eller föreläsningar får deltagarna chans att ställas framför spegeln och se sig utifrån sina egna fördomar och attityder – med syfte att komma varandra närmare. Det handlar om att minska rädsla, fientlighet och utanförskap.

En människa kan inte bli sin fulla potential om omgivningen inte är tolerant. Inte heller en nation. Vi är bäst tillsammans!

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss

Vi arbetar med


Till förskolor och skolor erbjuder Lika Olika personalutbildningar, elevutbildningar och föräldrautbildningar. Temadag Plus är vårt uppskattade skräddarsydda paket där skolpersonal, elever och föräldrar utbildas holistiskt och i tolerans och öppna attityder anpassade till just er skola och region. Vi erbjuder även kartläggningar kring attityder och arbetsmiljö som levereras i en rapport perfekt till verksamhetsberättelsen eller bokslutet.

Mer om skola

Till företag erbjuder vi skräddarsydda föreläsningar, workshops och medarbetarkartläggningar – kopplat till affärsnytta, potential och mångfald (kring alla olikheter).

Mer om företag

Vi hjälper kommuner som vill skapa plats för etablerade och nya medborgare att få det bra tillsammans. Lika Olika utbildar även tjänstemän i trivsel och tolerans mellan kollegor. Vi arbetar med föreläsningar, workshops och kartläggningar.

Mer om kommun

Vi erbjuder


Föreläsning

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

En prisbelönad föreläsning om vad som gör att människor hamnar utanför, hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential – och hur vi kan bygga på tolerans genom öppna förhållningssätt och kunskap. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra.

Workshop

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Skräddarsydd påbyggnad från den prisbelönta föreläsningen. Utmanande gruppövningar utifrån er vardag och era utmaningar mellan kollegor, chefer och avdelningar.

Halvdag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Heldag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Utbildningsserie

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Långsiktigt arbete med 4-6 tillfällen som är anpassade enligt ert unika behov.

Temadag Plus

Erbjuds till skola

Vårt allra mest uppskattade erbjudande till grund- och gymnasieskolor är Temadag Plus-paketet. En holistisk utbildning till personal, elever och föräldrar samt en rapport kring toleransarbetet ingår.

Skräddarsytt

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Här anpassas Lika Olika-metoden enligt era unika behov i relation till upplägg, antal tillfällen och tidsperiod.

Kartläggning & rapport

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vi erbjuder er en omfattande kartläggning kring attityder, fördomar och tolerans hos specifika arbetsgrupper eller hela företag.

Coaching

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Ibland hamnar arbetsgrupper snett vilket negativt påverkar trivsel och resultat. Vi har flera uppdrag hos uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor för att coacha arbetsgrupper och/eller individer till att hitta tillbaka till fokus, motivation och gemenskap.