På kort tid har dramatiska förändringar skett i vår omvärld. Saker som gett omfattande ringar på vattnet även i Sverige. Från att ha varit ett föregångsland i flera avseenden präglas nu Sverige på många sätt av osäkerhet och rädsla. Nya utmaningar, som ingen varit förberedd på, möter medborgare, familjer och individer varje dag. Även där du bor. Ingen går opåverkad. Många frågar sig, vart är Sverige på väg? Vad kommer att hända med mig och min familj? Hur ser framtiden ut?

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Stora förändringar påverkar oss

I uppdelningen av “vi” och “dem” påbörjas arbetet. Alla har varit utanför. Ingen vill vara utanför. Människor är flockdjur och häri ligger nyckeln till positiv förändring. Genom att utbilda i olikheter och likheter kan alla deltagare förstå sig själv och andra bättre. Uppenbart blir då att olikheter inte begränsar sig till varje sig ursprung, hudfärg eller religion eller diagnoser, socioekonomiska faktorer eller åsikter. Olikheter är allt. Och alla har något olikt. När vi inser det har vi en gemensam grund att bygga på. Genom att få konkreta verktyg till hur vi samverkar i vardagen då vi möts och stöts minskar rädsla och friktion – och frustration. Faktorer som alla är grogrund till främlingsfientlighet, exkludering och våld.

Utanförskap gör dig sjuk

Många menar inget illa när de pekar, skrattar eller ropar namn, men det sätter spår. Tolerans är att ta ansvar och veta vad man gör. Det är viktigt att veta att den som exkluderas riskerar att gå in i psykisk ohälsa eftersom människor behöver andra för att må bra (Cacioppo & Patric, 2009). Eftersom social miljö väger tungt gentemot arv hur en individ utvecklas (Hesslow, 1992) är varje enskild människa otroligt viktig för andras utveckling och möjligheter. Det är viktigt att veta om sin egen makt. Och möjligheterna till inkludering i vardagen.

Tolerans bygger broar

Genom att låta andra människor få vara de de är, se ut som de önskar, tycka om vem de vill och inte döma någon efter vad som “ser ut” genererar vi automatiskt i mötet med andra, tolerans. Tolerans i sin tur stärker individer och skapar gemenskap. Gemenskap är en del av människans absolut viktigaste grundläggande behov av närhet, acceptans och grupptillhörighet. Kom ihåg: vi är flockdjur som behöver andra för att må bra. Lika Olika är därmed en del av att skapa friska individer och samhällen. Det är det vi brinner för. Först när en människa får vara med kan hon/han nå sin fulla potential. Något som gynnar varje lokalt samhälle och slutligen hela vårt land.

Utanförskapets pris


Antal individer i utanförskap i skolan per årskull i %. Det föds i genomsnitt 110 000 barn/årskull.

10-15 mkr

Ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10-15 MSEK/individ.

Familj, jobb, värdighet & hälsa = utebliven potential

Vad ett utanförskap kostar för individen.

Lika Olika 2015


9036

Antal direkt utbildade förändringsagenter

18,072

Antal indirekt utbildade förändringsagenter

46

Antal städer