För att sprida ringarna på vattnet och skapa skillnad, snabbt, behövs alla. Därmed är vi på Lika Olika positiva inför samarbeten. Vi samarbetar med såväl företag, föreningar och kommuner. Gemensamt är att vi brinner för ett öppet och tolerant klimat, såväl inom arbetsgruppen och fotbollslaget som i Sverige i stort. Vi är öppna för hållbara samarbeten där bägge parter stärks och utvecklas i sitt engagemang. Vi blir bättre tillsammans!

Vill du bli samarbetspartner?

Kontakta oss

Tillsammans når vi ännu fler!

Våra samarbeten ser olika ut men fokuserar alltid på lokal förändring. Vissa samarbeten omfattar såväl finansiellt som operativt stöd och utgår från Temadag Plus-konceptet där flera skolor utbildas. Här är vi glada att presentera bland andra Ålands landskapsregering, Danderyds kommun, Optinova, Köping kommun och Företagarna i Upplands-Bro. 

Andra samarbeten innebär toleransföreläsningar så som med Guliganerna supporterklubb och Studiefrämjandet i Västmanlandslän och stiftelsen Working for Change.

Använding av vårt registrerade varumärke Lika Olika i olika kampanjer och projekt är också exempel på samarbeten.

Lika Olika-grundaren Mary Juusela sitter även med i juryn för Årets Mångfaldsbragd och skriver krönikor för Adoptionscentrums medlemmar.

Oavsett samarbete är fokus för Lika Olika att göra skillnad och stärka individer att våga och vilja möta det som är främmande eller olikt från vad man är van vid med respekt, nyfikenhet och medmänsklighet. Det handlar om att arbeta mot all slags främlingsfientlighet, rasism och utanförskap.

Hållbar förändring - tillsammans!

Arbetar du också för att göra skillnad? Lika Olika samarbetar gärna med företag, organisationer, stiftelser, skolor, föreningar eller enskilda individer för att nå ut till fler. Tillsammans blir vi starkare! Kontakta oss om du vill göra skillnad tillsammans.

Våra samarbeten


HSB Norra-storstockholm

Tillsammans med HSB Norra-storstockholm utbildar vi 4 skolor iJärfälla, Sollentuna och Upplands-Väsby i vårt uppskattade Temadag Plus-paket med syfte att utbilda skolpersonal, elever och föräldrar i tolerans. Samtidigt utbildas även deras 90 personal i tolerans. 

Läs mer

Bilprovningen

Tillsammans med Bilprovningen utbildar vi 2 skolor i Rissne och Strängnäs i vårt uppskattade Temadag Plus-paket med syfte att utbilda skolpersonal, elever och föräldrar i tolerans. Samtidigt utbildas enheterna i Rissne och Strängnäs.

Läs mer

Scania

Tillsammans med Scania utbildar vi 4 skolor i Södertälje i vårt uppskattade Temadag Plus-paket med syfte att utbilda skolpersonal, elever och föräldrar i tolerans. Samtidigt inspireras 4 av deras enheter genom toleransföreläsning.

Läs mer

Ålands landskapsregering

Tillsammans med Ålands landskapsregering utbildar vi 4 Åländska högstadieskolor i vårt uppskattade Temadag Plus-paket i tolerans med syfte att ge skolpersonal, ungdomar och föräldrar verktyg för den ökade inflyttningen av nya ålänningar. "Arbetet med att främja förståelse och goda relationer mellan människor får aldrig stanna upp. Men det behöver näring i form av kunskap, engagemang och inspiration. Därför ger vi högstadieskolorna på Åland Mary Juusela och metoden Lika Olika. Tack vare sponsorering från lokala företag når vi många. Det är en unik möjlighet att nå ut brett och förhoppningsvis bygga en bas för ett ännu mer inkluderande Åland." /Johanna Fogelström, Ålands landskapsregering

Läs mer

Danderyds kommun

Danderyds kommun har gått in i ett samarbete med Lika Olika för att utbilda kommunens högstadieskolor i tolerans och mångfald. Utbildningarna sker genom vårt uppskattade Temadag Plus-paket som ges till all skolpersonal, elever och föräldrar som medverkar. "Lika Olika fick många fina omdömen i utvärderingen och hade bevisligen berört människor djupt. Konferensdeltagarna uppgav Mary Juusela motiverat dem till att tänka och göra nytt i vardagens toleransutmaningar." /Annette Lindell, Trygghetsfrämjare och Samordnare Trygg i Danderyd, Ungt Fokus, Danderyds kommun

Läs mer

Optinova

Tillsammans med finska Optinovakoncernen utbildar vi en av Ålands högstadieskolor i tolerans, integration och mångfald. Arbetet sker genom Temadag Plus-paketet. "Vi har valt att stöda Lika Olikas arbete då det för oss är viktigt att nästa generation ålänningar, förhoppningsvis våra kommande arbetskollegor, ska passa in i våra värderingar som vi har i Optinovakoncernen." /Anders Wiklund, VD Optinovakoncernen

Läs mer

Företagarna i Upplands-Bro

Tillsammans med företagarna i Upplands-Bro kommun utbildar vi kommunmedborgarna i tolerans, integration och mångfald.

Läs mer

Studiefrämjandet i Västmanlands län

Samarbetet med Studiefrämjandet i Västmanlands län sker genom toleransföreläsningar till Arbogas och Köpings skolor. Dessa föreläsningar är en viktig del i kommuner som förändras och där nya medborgare flyttar in och ska integreras. ”Jag har i min yrkesroll på Studiefrämjandet haft turen att få komma i kontakt med Mary Juusela kring fyra föreläsningar om Lika Olika för elever i Arboga och Köping. På ett alldeles speciellt sätt har Mary förmågan att anpassa utbildningarna så de ”går hem” hos respektive åldersgrupp. Sällan sitter 150 elever så tysta och lyssnar under en dryg timmes tid. Innehållet i föreläsningarna håller en hög klass! Jag är glad att få fortsätta samarbeta med Mary, vi har många planer. Fantastisk tjej!” /Karin Ekstedt, Studiefrämjandet Västmanland

Läs mer

Köping kommun

Tillsammans med Barn- och ungdomsenheten i Köping kommun utbildar vi 4 högstadieskolor i Temadag Plus-paketet. Även skolpersonal och föräldrar får lära sig om tolerans, mångfald och öppna attityder. ”I Köpings kommun står det i målen att Barnkonventionens regler ska respekteras. Kommunens ungdomsfullmäktiga har vid flera tillfällen påpekat värdet av en värdegrund som alla kan förstå. Därför arbetar vi i en större satsning tillsammans med Lika Olika och Mary Juusela i fyra skolor i kommunen.” /Pernilla Einan, samt Torkel Nilsson, Köping kommun

Läs mer

Working for change

Working for change arbetar för kulturell mångfald i näringslivet.och arrangerar Sveriges ledande konferens i ämnet. Tillsammans med Working for Change och grundaren Rodrigo Garay utbildar vi företag strategiskt i mångfald. Ett exempel är Länsförsäkringar.

Läs mer

Årets mångfaldsbragd

Egin Özdemir är en social entreprenör som brinner för att uppmärksamma andra som gör skillnad. Lika Olika-grundaren Mary Juusela är en av jurymedlemmarna för Årets Mångfaldspris 2016. “Genom att instifta ett årligt pris på 100 000 kronor vill jag uppmärksamma dessa insatser. Vi vill att ljuset ska vara på en person eller organisation som kanske i det dolda har gjort en modig insats för mångfald och inkludering.” /Egin Özdemir

Läs mer

Guliganerna

Guliganerna är en aktiv supporterförening som är öppen för alla Elfsborgare oavsett ålder, kön eller läktartillhörighet. Politiskt obundna tar man avstånd från alla former av våld och rasism. "Vi är en förening med medlemmar mellan 0-92 år, bestående av både killar och tjejer, utspridda runt om i landet. Tillsammans med Lika Olika utbildar vi supportrar och spelare i tolerans. Guliganerna lånar även vårt varumärke “Lika Olika” för ett fantastiskt viktigt engagemang i att bjuda in de nyanlända till läkarna och gemenskapen. /Glenn Holvik Gustavsson, ordförande

Läs mer

Adoptionscentrum

Adoptionscentrum verkar inom tre intresseområden; adoptionsförmedling, bistånd och förening. Fler än 25 000 barn har fått familj i Sverige via AC. Utöver samarbetet med boken Den stora återresan skriver Lika Olika-grundaren Mary Juusela uppskattade krönikör kring adoption, utanförskap och tolerans i Adoptionscentrums forum. ”Mary Juusela brinner för frågor om tolerans och gemenskap. Som ny krönikör i vår medlemstidning ser vi fram emot att samarbeta med Mary. Hon har mycket att ge av entusiasm och eftertanke till våra läsare, adopterade, adoptivföräldrar samt syskon och nära anhöriga.” /Caroline Bexius, Adoptionscentrum

Läs mer

Equality Inc.

Tillsammans med Equality Inc.-grundaren, Alice Marshall från USA som specialiserat sig på arbetet för ökad mångfald inom gender-frågor utbildar Lika Olika företag i mångfald. ”Vi har ett samarbete för att jobba både med siffror och statistik och samtidigt med storytelling och med kulturen. Tillsammans har vi en riktig stark approach som gör alla lika glada av att jobba med jämställdhet och mångfald: de som tycker om siffror och statistik, och de som tycker mer om storytelling och att jobba med kulturen.” /Alice Marshall, Equality.Inc

Läs mer

Högskolan i Kristianstad

Lika Olika erbjuds till förskolepedagoger och lärare som utbildning tillsammans med Uppdragsutbildning och Erling Emsfors Högskolan i Kristianstad och Doktor Lena Bäckström Åkesson och Carita Sjöberg Larsson mfl. Följ länken och se till att anmäla er arbetsplats idag. ”Metoden Lika Olika är unik då det gäller att arbeta mot främlingsfientlighet och utanförskap. I samarbete med grundaren för metoden erbjuder Högskolan Kristianstad Uppdrag AB en utbildning som riktar sig till verksamma inom förskola, fritidshem och grundskola.” /Erling Emfors, Högskolan Kristianstad Uppdrag AB

Läs mer