Lika Olikas toleransmärke visar att de som utbildats har fått kunskap och verktyg för att vara s.k. förändringsagenter på sin arbetsplats, skola och framför allt i sitt lokala samhälle. Det handlar om att visa upp att man står upp för olikheter, sig själv och för platsen där man verkar. Att man tar ansvar för vad man gör och säger, och att man förstår hur viktig man är för andra – och sig själv.


Vad är tolerans?

Intolerans mot olikheter finns överallt. Många menar inget illa när de pekar, skrattar eller ropar namn, men det sätter spår. Tolerans är att ta ansvar och veta vad man gör. Det är viktigt att veta att den som exkluderas riskerar att gå in i psykisk ohälsa eftersom människor behöver andra för att må bra (Cacioppo & Patric, 2009). Eftersom social miljö väger tungt gentemot arv hur en individ utvecklas (Hesslow, 1992) är varje enskild människa otroligt viktig för andras utveckling och möjligheter.

Det är viktigt att veta om sin egen makt. Och möjligheterna till inkludering i vardagen. Frågan är hur kan vi vända utmaningarna till möjligheter? Går det?

Ja! Men vi måste börja med fokus på attityder. Attityder mot det som är nytt, skrämmande och främmande. Men innan vi kan påbörja det arbetet måste vi lyckas få varje enskild individ att vilja bry sig. Och visst finns viljan när människor får verktyg och kunskap. I denna spännande utmaning verkar Lika Olika. Vi utbildar tusentals förändringsagenter som gör skillnad där de bor. Varje dag. Överallt.

Lika Olikas toleransmärke visar att deltagarna fått kunskap, insikt och verktyg kring tolerans.

Vad innebär vårt toleransmärke?

Toleransmärket är ett märke som visar att deltagarna fått kunskap, insikt och verktyg kring tolerans.

Våra 4 utbildningsmål

  1. Insikt om olikheter och likheter
  2. Kunskap om utanförskap
  3. Medvetenhet om makten för andras hälsa
  4. Verktyg för att hantera mänsklig friktion