Lika Olika-metoden bygger på en kvalitativ och internationellt unik studie gjord av Lika Olikas grundare Mary Juusela som undersökt hur intolerans skapar utanförskap. Utanförskap påverkar direkt individers, gruppers och slutligen en nations generella potential, förmåga och hälsa. Därför hjälper Lika Olika individer och grupper inom företag, skolor, kommuner och föreningar att hitta varandra genom ökad tolerans och gemenskap.


Studien

Studien, Stulen identitet, bygger på en kvalitativ studie gjord av Lika Olikas grundare Mary Juusela som under tio år bodde med och intervjuade strax över 700 familjer över hela Sverige för att undersöka människans behov att vara del av ett sammanhang för att må bra.

Mary studerade familjerna utifrån barn-, föräldra- och familjeperspektiv, individuellt och i relation med varandra. Drygt 40 svenska städer, byar och samhällen representeras via familjerna.

Studien lades fram på Organisation Mondiale Pour l’Èducation Prescolaires världskonferens för barns hälsa och utveckling. Detta gjordes i juli 2015 i Washington D.C, USA, tillsammans med barnprofessor och psykolog, Lena Bäckström Åkesson, vid Högskolan i Kristianstad. Studien är även publicerad i två böcker (Banden som gör oss till familj, 2010, Norstedts förlag; Den stora återresan, 2014, Miller&Books)

Resultatet av studien ligger som grund till Lika Olika-metoden som arbetar för ökad tolerans för alla slags olikheter och minoriteter.

Metoden

Lika Olika-metoden är levande och följer samhällsutvecklingen och varje uppdragsgivares specifika utmaningar och behov. Det handlar om ett arbete för ökad tolerans för alla slags olikheter med fokus på att ta individer och grupper från A till B på ett hållbart och effektivt sätt.

Metoden går ut på att ena olikheter och skapa tolerans mellan människor. Varje dag möter vi personer på arbetet, skolan, gatan, i affären och i sociala sammanhang som utmanar vårt sätt att se på världen och oss själva. Genom att öva oss på att se bortom fördomarna kommer vi som individer och som samhälle skapa ett lyckligare, hälsosammare och hållbarare liv. För hur vi än vänder och vrider på det är vi alla unika människor som ska leva sida vid sida.

Lika Olika arbetar utifrån en process om fyra steg:
1. INSIKT – om olikheter och likheter
2. KUNSKAP – om utanförskap och dess effekter
3. VERKTYG – för att hantera mänsklig friktion
4. ACTION! – viljan att börja agera

Förändringsagenter

Lika Olika utbildar sociala ankare, vad vi kallar förändringsagenter. En förändringsagent är för Lika Olika en individ som vill vara nyfiken på det som är “annorlunda”. En förändringsagent är någon som vågar säga “stopp!” eller sträcka ut handen och säga “kom, du får vara med mig!” när ingen annan vill. En förändringsagent står upp för sina medmänniskor, och även för sig själv.

För oss handlar det om att ändra negativa samhällsmönster men att inse att förändring sker på individnivå. Att vi måste arbeta utifrån varje enskild individ för att initiera en egen vilja till att “give a damn” om andra. Vi försöker frambringa empati, civilkurage och samhörighet.

Ingen kan göra allt eller vara överallt. Men alla kan göra något och någon är alltid någonstans. Den viktigaste förändringen är den som sker inuti dig själv. Det börjar med dig!

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss