Mångfald för Lika Olika inkluderar alla slags olikheter (ursprung, kön, sexualitet, nedsättningar, positioner, socioekonomiska faktorer m.m.). Oavsett om det gäller privata eller offentliga uppdragsgivare, skolor eller företag, så har våra kunder dessa saker gemensamt.


  1. Våra kunder vill lära sig mer om mångfald i ett bredare sammanhang. Sverige förändras. Arbetsplatser förändras. Människor förändras.
  2. Våra kunder vill uppleva något nytt relaterat till mångfald och tolerans.
  3. Våra kunder vill få konkreta anpassade verktyg hur man kan hantera verksamhetsförändringar relaterade till mångfaldsfrågor.
  4. Våra kunder vill att mångfaldspolicyn blir mer än en hyllvärmare.
  5. Våra kunder ser affärsnyttan med mångfald. De inser att tolerans är kopplat till hälsa och prestation och därmed lönsamhet och innovationskraft.
  6. Våra kunder vill investera i hälsa genom att ge konkreta verktyg till individer att själva må bättre och generera positiv förändring.
  7. Våra kunder vill antingen arbeta proaktivt (bibehålla bra teamwork och attityder) eller reaktivt (hjälp för att komma vidare då något har hänt och teamet fastnat).
  8. Våra kunder vill synas som en av dem som går först i mångfaldsfrågor.

Vi jobbar med Lika Olika

Våra kunder