Köping kommun anlitar Lika Olika® för storsatsning

Under hösten utbildar Lika Olika® 4 skolor i Köping kommun. Flera tusen nya förändringsagenter kommer kunna stå upp för mångfald och tolerans i kommunen.