Visste ni att Obama, Hillary Clinton och Facebook-grundaren Mark Zuckerberg anses vara introverta?

Några av världens mest begåvade människor är introverta och utan de så skulle många idéer, uppfinningar och konstverk inte finnas till. Minst en tredjedel av alla människor är på den introverta sidan av personlighetsskalan enligt forskning (vissa säger upp till 50%). Ändå så är att vara extrovert det som premieras mest i vårt samhälle. Man ”ska” vara ”social”, gilla att mingla och vara i centrum. Och många introverta personer känner att de inte duger som de är. Många tar t o m på sig extroverta beteenden för att komma fram i det sociala livet eller på arbetsplatsen. Det är en stor mängd människor som eventuellt inte kommer till sin rätt i samhället och det förlorar både individen och samhället på.

Fördomarna är många mot introverta, som nedsatt intelligens och ”tråkig” karaktär eller felaktigt bli kallade blyga. Blyghet innebär att man har en rädsla för negativa omdömen och är något man kan ha även som extrovert. Att vara introvert är ingen svaghet som behöver fixas. Introverta fungerar bara inte på samma sätt som extroverta. De har ett rikt inre liv, och får sin energi inifrån. Vill gärna analyserar information innan de talar, vilket är varför de ofta sitter tysta när andra pratar, och är mindre benägna att ta ogenomtänkta risker. Extroverta däremot pratar ofta samtidigt som de tänker, tar snabba beslut, och fler risker. Introverta kan vara sociala men föredrar att ha djupare samtal med enskilda personer och behöver återhämtning efter mycket social kontakt. De hämtar energi från ensamtid. Extroverta å andra sidan föredrar mycket social kontakt och hämtar energi från andra människor. De blir ofta uttråkade med för mycket tid för sig själva. Var hamnar du på introvert-extrovert-skalan? Här kan du testa dig.

I arbetet mot fördomar och utanförskap är kampen att vidga begreppet ”Introvert” till att innefatta alla tusentals, hundratusentals och miljoner individer, barn och vuxna individer som själva får berätta vem de är, inte bli dömda för vad de verkar varaLäs Lisas krönika om just detta!

Och du som är introvert, här är några superframgångsrika personer som anses vara introverta. Låt oss därmed slå hål på fördomen att introverta inte är intelligenta. Snarare tvärtom. ”Har jag suttit tyst och lyssnat på alla andra, dag efter dag, klart jag har hunnit analysera situationen avsevärt bättre än någon annan”.

Så gå ut idag och titta dig omkring och se människorna runt omkring dig. Vi är alla olika och det är underbart och spännande. Och var stolt över den du är, oavsett om du är introvert, extrovert eller någonstans där i mellan.

Källor: Quiet The Power of Introverts av Susan Cain, http://shortcut.se/artiklar/5-chefer-du-inte-visste-var-introverta/http://www.quietrev.com/the-introvert-test/