Den 25 maj 2018 börjar GDPR gälla i Sverige och i alla andra medlemsländer i EU. Den nya lagen ersätter PUL – personuppgiftslagen som funnits i Sverige sedan 1998. Vi på Lika Olika tycker förstås att det är viktigt att värna om den personliga integriteten och uppskattar den nya förordningen. Läs vår integritetspolicy här nedan.


Personuppgiftsansvar

Lika Olika är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på likaolikametoden.se. Vill du veta mer om detta, kontakta oss på hello@likaolikametoden.se.

Prenumeration av nyhetsbrevet

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Anmälning/bokning av föreläsning eller utbildning

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälning/bokning av våra utbildningar eller föreläsningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursplanering, utbildningsmaterial, förstudierenkäter och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för föreläsningar och utbildningar sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Deltagande i utvärderingsenkät

Personuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) som lämnas i samband med enkätundersökning vid utvärdering av utbildning, lagras endast så länge som det krävs för administrationen och endast i detta syfte.

Lika Olika lämnar aldrig ut några personuppgifter till tredje part.