Visste ni att omkring 18 procent av befolkningen har någon sorts funktionsnedsättning? Det handlar om vuxna och barn. Visste ni dessutom att många av dessa medmänniskor upplever att andra talar över huvudet på dem eller har fördomar som många gånger inte alls stämmer. Men vad finns det för fördelar med att vara funktionsnedsatt?

I ett personligt möte med Lars Ahlenius, biträdande enhetschef, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, fick jag möjlighet att ställa alla mina frågor och få reda på mer om vad det innebär att vara funktionsnedsatt.

Finns det några fördelar med funktionsnedsättningar i allmänhet?
– Jag kan inte säga att det finns några fördelar. Men om man har en begränsning inom ett område så utvecklas något annat mer, lite som att synskadade ofta har en fantastisk hörsel, säger han.

Lars har muskeldystrofi, som påverkar alla motoriska muskler i kroppen. Det är endast 100 personer som har just hans typ av sjukdom.
– Sjukdomen yttrar sig så att signalerna från min hjärna inte går fram till musklerna, det är det som är problemet, säger Lars.

Hans egen personliga vinst av sin funktionsnedsättning är dock tydliga, enligt honom själv.
– Klart jag önskar att jag inte haft muskeldystrofi, men samtidigt arbetar jag inom mitt verksamhetsområde på grund av min funktionsnedsättning. Tack vare sjukdomen träffade jag min fru på ett ställe där jag var på grund av min funktionsnedsättning och nu har vi våra barn.

Lars är en person med glada ögon och trevligt sätt. Att se livet positivt och med ett öppet förhållningssätt är han bra på. Till vardags ansvarar Lars för flera insatser som staden har för att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att få och behålla ett arbete. Men vad är då funktionsnedsättning?
– Om man ska gå på Socialstyrelsens beskrivning så är det en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Men i mina verksamheter möter vi mest människor inom autismområdet och personer som drabbats av psykisk ohälsa, säger Lars.

Hur får man en funktionsnedsättning?
– Det kan vara ärftligt, men det kan även handla om att du cyklat till jobbet och ramlat i backen och skadat dig.

Vilka fördomar är vanligast förekommande kring funktionsnedsatta?
– Det finns många fördomar på arbetsmarknaden inför dem med funktionsnedsättning. Många blir kränkta och ifrågasatta. Det är en stor del som är förtidspensionerade och uträknade som resultat av detta, säger Lars.

Hur kan vi ändra på detta?
– Jag önskar att vi lät alla vara med och att vi förutsättningslöst gav alla en chans. Att vi såg alla som enskilda individer och inte en ”nedsättning”. Det är svårt att gå över fördomar, men vi kan göra det om vi jobbar för det.

Vad kan vi utan funktionsnedsättning tänka på? Vad är vår del?
– Att låta alla delta i samhället! Att vara öppna och villiga och ge människor en chans. Får man inte delta så finns man inte. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Det är klart att man blir sjuk när man hamnar utanför.

Har det ändrats sedan du var liten?
– Ja! Jag tycker att vi öppnar upp allt mer. Det är bättre än när jag var liten, absolut. Men det finns fortfarande många fördomar och attityder att slå hål på, säger Lars Ahlenius.